ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் சாட்டிங் - இலங்கை தமிழ் சாட்

Srilankan Tamil Chat Room is a chat page which is dedicated to all Sri lankan chatters who like to find new strangers from Sri Lanka or originated from there. Finding local and international Sri lankan tamil chatters are made easy by creating a special page for people who love to meet new souls around this place. Sri Lankan Tamils are called Eelam tamils and ceylon tamils.

Click Here >> Enter Into Chat

Sri lanka is the second largest country to have more number of tamil speaking people in the world. The first place goes to tamilnadu with a vast majority of tamil popluation. We may be separated by borders, sea and nations but we all united through this wonderful sweet language which holds a lot of emotions and love in it.

தமிழ் ஒன்றே மதங்களையும், நாடுகளையும் கடந்து நம் அனைவரையும் சேர்க்கும் கருவியாகும். தமிழ் வாழ்க தமிழர்கள் வாழ்க்கை மேம்பட, தமிழர்களின் கை மேல் ஓங்குக

Useful links

Help

Contact

admin@tamilchatz.com

TamilChatz Facebook Page